Kerstin Ekberg Söderbom

Kerstin Ekberg Söderbom

Ålder

78

Yrke

Fd assisten

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#15:e plats på västra listan

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#20:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag brinner för solidaritet, rättvisa och allas lika värde. En socialdemokratisk politik är för mig ett jämställt samhälle där man värnar om att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Skolan är viktig för mig – alla barn ska få samma grund att stå på. En bra skola är förutsättningen för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få möjlighet att kunna få kunskaper och utvecklas. Hälso- och sjukvården i Blekinge är viktig för mig – Du ska känna tryggheten av att ha den bästa hälso- och sjukvården när du behöver den.

facebook Twitter Email