Kenneth Nyström

Kenneth Nyström

Ålder

79

Yrke

Pensionär

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#13:e plats på regionlistan

Socialdemokraterna är mitt parti eftersom vi står för demokrati och jämlikhet i samhället. Vår sjukvårdspolitik värnar för att alla skall få jämlik vård. Vi arbetar för att vara bäst på att ta hand om våra äldre. Vi står för lika lön för samma arbete inom sjukvård, skola och omsorg.

För mig är det viktigt att personer med någon funktionsnedsättning skall ha rätt till de resurser som finns i vårt samhälle för all kunna leva ett så normalt liv som det går efter sina egna förutsättningar. Hjälpmedel skall finnas för att kunna röra sig på sin fritid i skog o mark, samt kunna bada på kommunernas badplatser.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email