Karlskrona Östra

Ordförande: Mats Ekberg

Vice ordförande: Karin Daleke

Kassör: Mats Nilsson

Sekreterare: John Veneke

Ledamöter: Daniel Daleke, Lesley Appelgren och Ronny Svedklint

Ersättare: Selma Björk Matthiasdottir, Michael Holmberg, Dan Persson, Karin Blomé och Lars Brissmalm

Kontakta oss gärna via mail matsekberg@telia.com eller mobil ‭070-548 81 95‬ om du har frågor eller vill bli medlem.

(Uppdaterad 2021-04-07)

facebook Twitter Email