Karlskrona Östra

Ordförande: Selma Björk Matthiasdottir

Vice ordförande: Mats Ekberg

Kassör: Mats Nilsson

Sekreterare: Lesley Appelgren

Ledamöter: Daniel Daleke, Ronny Svedklint och Patrik Andersson

Ersättare: Dan Persson, Karin Daleke, John Veneke,Annica Blomstrand, Michael Holmberg, Karin Blomé och Marcus Gadd

Revisorer: Birger Wernersson

Revisorssuppleanter: Vakant

Kontakta oss gärna via mail selma.matthiasdottir@karlskrona.se eller mobil ‭070-234 71 77‬ om du har frågor eller vill bli medlem.

(Uppdaterad 2018-06-13)

facebook Twitter Email