Karin Daleke

Karin Daleke

Ålder

48

Yrke

Receptionsansvarig

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#12:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på rättvisa och solidaritet. Jag hoppas på att få vara med och forma en värld där klyftorna mellan människor är så små som möjligt, och alla är lika värda. Oavsett kön, hudfärg eller kultur.

Det är viktigt för mig att det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer prioriteras. Jag tror att när man känner sig trygg i sitt hem kan man även dela med sig av sin trygghet till andra som behöver den. Ingen skall behöva vara rädd i, eller för, sitt eget hem. Speciellt för barn måste trygghet kunna säkerställas. Det är från barnen vår framtid formas.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email