Kalle Sandström

Kalle Sandström

Ålder

66

Yrke

Landstingsråd

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#1:a plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat för jag vill att alla människor ska få chans att utveckla sina drömmar och önskningar efter sina förutsättningar. Då krävs det en politik som skapar möjligheter för detta. I skolan, i arbetslivet, på bostadsmarknaden, i vården osv. Ja, i hela samhället.

Den viktigaste frågan för mig är en jämlik, trygg och tillgänglig sjukvård. Vi har en bra vård i Blekinge idag, men det saknas naturligtvis inte utmaningar för framtiden. De utmaningarna måste vi naturligtvis gripa oss an och lösa. Det gör vi bäst med en fortsatt tydligt och framtidsinriktad ledning i landstinget.

facebook Twitter Email