Johan Ekström

Johan Ekström

Ålder

47

Yrke

Undersköterska

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#6:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat för att jag värderar solidaritet, jämlikhet och rättvisa högt! Tror även på slogan ”Gör Din Plikt och Kräv Din Rätt”!

Det är viktigt för mig att ”Verka för att slopa karensdagen inom vård, skola och omsorg.” Jag arbetar själv inom omsorgen och vet hur verkligheten ser ut och allt vad det innebär. Det råder ständigt brist på personal, vilket ofta kan leda till att hen inte stannar hemma då vi egentligen borde stanna hemma. Anledningen är att vi känner ett stort ansvar för vårt arbete och vill förhindra att hens medarbetare får jobba för två.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email