Jeanette Håkansson

Jeanette Håkansson

Ålder

60

Yrke

Arbetshandledare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#6:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat eftersom jag tror på demokrati och kan se en framtidstro i helhetstänket i att satsa på välfärden. Det var och är med deras/våra ord och handlingar som vi byggt upp landet till vad det är idag.

Viktigt för mig är tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning/ar. Samhället ska inte skapa hinder eller barriärer utan riva desamma och se till allas lika värde. Kommuninvånarna ska trivas i Karlskrona. Det som är ett hinder för en i kommunen behöver inte vara ett hinder för alla, vi är ju olika och unika individer. Så lyhördhet är ett signum för alla oss kommunmedborgare.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email