Helene Gustafsson

Helene Gustafsson

Ålder

60

Yrke

Verksamhetsutvecklare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#8:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat för att ett jämlikt och jämställt samhälle är en trygg och bra miljö att leva i för alla oavsett vilka fortsättningar du får med dig från födseln. Allas lika värde är en ledstjärna för mig oavsett vem du är, var du kommer ifrån och vart du är på väg. ”Det krävs en by för att fostra ett barn” är ett motto att leva efter, det är särskilt viktigt om barnens närmaste inte finns till hands eller har förutsättningar för att klara barnets fostran på egen hand.  Att investera i barn och ungdomar är den säkraste åtgärden vi kan göra för att trygga framtiden.  Vi har inte råd att lämna någon utanför, alla behövs.

Det är många saker som är viktiga för mig. Det finns många bra punkter, men en liten men ack så viktig sak är läxhjälp till alla barn, eller ännu hellre en läxfri skola. ”Begåvad men fattig” är en gammal valslogan från 1940-talet som har relevans också idag. Det kan handla om ekonomisk fattigdom men också om bristande möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet.  Vi behöver människor som är såväl utbildade som bildade och har förståelse och tillit till det demokratiska samhället . Och ett viktigt led i att nå målet, är att ta ett utökat ansvar för barnens skolgång.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email