Hässlegården/Torskors S-förening

Ordförande: Bo Blomqvist

Vice ordförande:Lotta Törnström

Kassör: Rikard Jönsson

Sekreterare: Jan Elmqvist

Ledamöter: John-Erik Danerklint, Patrik Hansson och Sattar Zad

Revisor: Magnus Johansson

Kontakta oss gärna via mail Bo.Blomqvist@karlskrona.se eller mobil 070-885 06 85 om du har frågor eller vill bli medlem.

(Uppdaterad 2021-04-06)

facebook Twitter Email