Eva Strömqvist

Eva Strömqvist

Ålder

70

Yrke

Ombudsman

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#3:e plats på västra listan

Socialdemokraterna är ett parti för alla som tror på det goda i livet och för alla människors lika värde. Ett modernt och jämställt samhälle där ingen lämnas efter. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, rättigheter och skyldigheter.

Välfärd genom hela livet. Välfärden skall leverera trygghet av hög kvalitet oavsett vem du är eller var du bor. Alla delar av livet är viktiga och alla ska få känna trygghet i att samhället finns där när behov av olika slag uppstår. I Karlskrona ska hela kommunen leva, vara tillgänglig för alla medborgare och vara planerat på ett sätt som möjliggör för alla att delta på lika villkor. Jag vill ha ett Karlskrona som håller ihop.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email