Billy Peltonen

Billy Peltonen

Ålder

44

Yrke

Studerande

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#9:e plats på regionlistan

Det goda samhället är ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle. Det goda samhället är ett starkt och tryggt samhälle. Historien visar vad som kan åstadkommas med den demokratiska socialismen. I det arbetet vill jag vara delaktig. Därför är jag socialdemokrat.

Ett jämlikt och jämställt Blekinge med god hälso- och sjukvård är ett tryggt Blekinge. Ett tryggt Blekinge är ett kreativt Blekinge. Ett tryggt och kreativt Blekinge är ett attraktivt Blekinge att leva, bo och verka i. Det är viktigt för mig.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email