Annica Blomstrand

Annica Blomstrand

Ålder

61

Yrke

Upphandlare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#10:e plats på östra listan

Solidaritet är ledordet i min politiska uppfattning. Jag tror på ett samhälle där människor bidrar solidariskt till välfärd. Jag tror också på ett samhälle som vilar på en grund av jämlikhet. Ett samhälle där alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet mm har samma värde. Därför är jag socialdemokrat.

Det är viktigt för mig att alla ska kunna påverka sin livssituation i åldrandet, vare sig man behöver hjälp eller inte. Det ska vara tryggt, utvecklande, roligt och jämlikt att åldras i Karlskrona. Alla ska ges möjlighet att påverka och vi ska ta tillvara den erfarenhet de äldre har. Historien är viktig när vi möter framtiden!

facebook Twitter Email