Ann-Christin Denebo

Ann-Christin Denebo

Ålder

75

Yrke

Pensionär

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#4:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat eftersom socialdemokraterna står upp för alla människors lika värde och skapar därigenom ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Det är viktigt för mig att vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom satsningar och investeringar i förnybar teknik.

Och att vi i Blekinge investerar i god närsjukvård och professionell specialistsjukvård

facebook Twitter Email