Öppet forum – Steg 2

03 december

Bästa partikamrater!

Under perioden 28:e september till 19:e oktober erbjöds alla arbetarekommuner möjlighet att inkomma med synpunkter på de två ämnen, ”Framtidsinriktad utbildningspolitik” och ” Partiet som organisation”, som ingår i det man kallar ”Öppet forum” inför kongressen 2019.

Under perioden 19:e oktober och fram till den 2:e december behandlas de inkomna synpunkterna av partiet centralt.

Den 3:e december kommer förslaget till programtexter att skickas ut till arbetarekommunerna. Därefter följer nästa period som kallas ”Steg 2 – Remissrunda”. Den startar den 3:e december och avslutas den 7:e januari.

Med anledning av ovanstående vill vi bjuda in er till samtal och diskussion. Vi delar upp i två grupper. Organisationsgruppen leds av vår ordförande Magnus Manhammar och Utbildningspolitiken leds av Kunskapsnämndens ordförande Håkan Eriksson.

Vi träffas i Folkets hus den 3:e december klockan 18.00 i Folkets hus. Alla medlemmar är välkomna!

Vi blir jätteglada om du skickar ett mail på adress rikard.j@socialdemokraterna.se och talar om att du kommer.

Varmt välkomna!

facebook Twitter Email