Medlemsutbildning del 1, 18 – 19 november 2023

18 november - 19 november KL: 9:00 - 15:00
Ronneby Brunn

Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti, Socialdemokraterna. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en stark folkrörelse och därmed ett starkare parti.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.För en samhällsförändrande folkrörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen.Medlemsutbildningen ska leda till att du som deltagarna blir inspirerade, känner delaktighet och tar ansvar för att själv, och tillsammans med andra, delta i aktiviteter för en organisations-, kultur- och samhällsförändring.

Länk till kursen på ABF’s sida: https://www.abf.se/arrangemang/blekinge-lan/ronneby/samhalle-politik-fackligt/medlemsutbildning/

facebook Twitter Email