Medlemsmöte 23 oktober

23 oktober
Folkets Hus Karlskrona

Hösten kom snabbt, och det är dags för medlemsmöte igen.

Karlskronahem kommer på besök och berättar om sin verksamhet. Vi kommer även att prata om vad som händer i Region & Kommun, och Marcus Degeskär kommer och informerar om vad som pågår i Funktionsstödsnämnden.

Den nomineringsanmodan som legat ute i september skall beslutas om.

Om du kan komma, skulle det vara fantastiskt om du kan bekräfta din närvaro senast 22 oktober, för att vi ska veta hur många deltagare vi har, antingen via mail eller Facebook.

Medlemsmöte 23 oktober – Facebook

Vi hoppas få se dig och höra din röst!

facebook Twitter Email