Informationsmöte om Översiktsplan 2050

11 februari

Den 8 januari beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att programmet för Översiktsplan 2050 ska ut på samråd. Programmet är ute på samråd mellan den 4 februari och 25 mars 2019. Under den här perioden finns det möjlighet att lämna synpunkter.

S-gruppen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till informationsmöte om Översiktsplan 2050 måndagen den 11 februari..Se bifogad inbjudan.

Informationsmote_OP2050

facebook Twitter Email