”Att vara lokalpolitiker” – utbildning för förtroendevalda i Karlskrona Arbetarekommun – Del 1

18 februari
Folkets hus

Vad förväntas av en lokalpolitiker?

Föredragshållare: Kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero

Så fungerar kommunen.

Föredragshållare: 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige Rikard Jönsson

Relationer mellan politiker, tjänstemän och personal.

Föredragshållare: Ordförande i Socialnämnden Peter Johansson

Planera arbetet i nämndgruppen.

Föredragshållare: Ordförande i Socialnämnden Peter Johansson

facebook Twitter Email