Årsmötet i Karlskrona Arbetarekommun

07 september

Efter det att årsmötet blev inställt i våras och flyttat till måndagen den7/9 klockan 18.00 så har styrelsen beslutat att årsmötet kommer att genomföras digitalt.

Kallelse och handlingar är utskickade sedan tidigare men kommer att skickas ut en gång till före den 7/9 tillsammans med information om hur mötet kommer att genomföras.

facebook Twitter Email