Arbetarekommunen – Medlemsmöte

23 november KL: 18:00 - 20:00
Skeppet

Nästa medlemsmöte den 23/11 kommer att behandla följande ärenden:

  • Val till Äldrenämnden
  • Fyllnadsval till styrelsen
  • Val av Interna valberedningen
  • Presentation av resultatet från verksamhetsplaneringen den 28/10
  • Aktuellt i politiken med KSO Sandra Bizzozero och Håkan Eriksson
  • Klimatrapport från Magnus Manhammar

Möte kommer att bli semidigitalt, vilket innebär att 20 personer kan närvara fysiskt i Folkets hus och övriga är med via länk (Zoom). För att anmäla dig till fysisk närvaro, maila ombudsmannen på rikard.j@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email