Pressmeddelande

Kostnadsfri kollektivtrafik för 70+ under lågtrafik kan införas under 2021

Ett av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2018 var att kommuninvånare över 70 år skulle få tillgång till kostnadsfri kollektivtrafik i kommunen under de tider färre personer nyttjade kollektivtrafiken.

  • I Karlskrona tycker vi att alla äldre har rätt till ett aktivt och rikt liv. En kostnadsfri kollektivtrafik för 70+ under lågtrafik skulle skapa ännu bättre förutsättningar för äldre i vår kommun, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Under dagens kommunfullmäktige svarar Sandra Bizzozero på en interpellation om kostnadsfri kollektivtrafik för personer över 70 år i Karlskrona kommun. I budgeten för 2021 har drygt 3 miljoner kronor avsatts till denna viktiga satsning. Kommunen har sedan valet arbetat med frågan och undersökt hur detta ska kunna förverkligas på bästa sätt. Den modell som kommunen fann mest lämplig var den så kallade ”Malmö-modellen”, som i korthet går ut på att personer 70 år och äldre som är folkbokförda i kommunen kan få ett seniorkort som gäller inom kommunen på buss, tåg och båtpendel.

Seniorkortet föreslås gälla: måndag-fredag: klockan 9.00-15.00 och klockan 18.00-04.00. Övriga tider utgår normal taxa. Seniorkortet gäller också lördag-söndag: dygnet runt. helgdag och helgdagsafton: dygnet runt. Det gäller också alla kalendermässigt röda dagar och julafton, nyårsafton, påskafton samt midsommarafton. Redan idag har äldre rabatt på sina resor med Blekingetrafiken. Förslaget från koalitionen är att kommunen står för den övriga delen av kostnaden.

  • Ännu är förslaget inte verklighet, men vi arbetar hårt för att det ska kunna införas i slutet av 2021. Men som säkert de flesta förstår måste vi ta hänsyn till den pågående pandemin och att Blekingetrafiken ska få till ett bra system för seniorkortet. Vi har genom våra tjänstepersoner ett gott samarbete med de inblandade parterna, avslutar Sandra Bizzozero

För vidare information kontakta:

Sandra Bizzozero: 0709-30 37 69

Lars Brissmalm: 0734-48 28 06

facebook Twitter Email