Nomineringsanmodan till distriktskongressen 2019-12-05 – 2020-01-12

Bäste medlem!

Nu startar en nomineringsomgång som omfattar ombud/ersättare till distriktskongressen, motioner till distriktskongressen samt nomineringar till distriktsstyrelsen enligt bifogad fil.

 

Svaren skickas till karlskrona@socialdemokraterna.se

Nomineringsanmodan till distriktskongressen 191205-200112

facebook Twitter Email