Motion för att säkra regnbågsflaggan i Karlskrona.

2018 hamnade det dåvarande samstyret i Sölvesborg i hetluften när de valde att införa en så kallade traditionell flaggning och därmed var inte den färgglada regnbågsflaggan längre tillåten i de kommunala flaggstängerna. Nu styrs Karlskrona av liknande styre. Därför lämnade vi idag in en motion som handlar om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas i Karlskrona under Karlskrona Pride. Nu hoppas vi på ett positivt svar på denna motion. För oss Socialdemokrater är det självklart att alla invånare, gäster och besökare ska känna sig hemma och välkomnade i vår kommun. Hos oss ska du kunna leva dom den du är och kunna älska vem du vill.

Motionen i sin helhet kan du läsa här:

Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas i Karlskrona kommun.

I Sölvesborgs kommun beslutade det dåvarande Samstyret att stoppa flaggningen av regnbågsflaggan på officiella byggnader. För att försäkra oss om att Karlskrona står upp för mångfald och alla människors lika värde anser vi att Karlskrona kommun ska lägga till Karlskrona Pride i den tabell som gäller för officiell flaggning i Karlskrona kommun. Detta är ett sätt att visa att Karlskrona kommun är en kommun som står för öppenhet och jämlikhet. I Karlskrona ska alla invånare, gäster och besökare vara säkra på att få älska den hen vill och vara den hen vill. Genom att lägga till Karlskrona Pride i tabellen över officiell flaggning undviker vi godtyckliga bedömningar om regnbågsflaggan ska hissas eller inte i Karlskrona kommun.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

• att lägga till Karlskrona Pride i tabellen över officiell flaggning i Karlskrona kommun samt att flaggan som används vid tillfället är regnbågsflaggan.

facebook Twitter Email