Magnus Manhammar – vår riksdagskandidat

Jag heter Magnus Manhammar, bor i Karlskrona och är kandidat i riksdagsvalet den 9 september. Mitt engagemang tar sin början i alla människors lika värde, i mångfald och i tanken att tillsammans är vi starka.
Hjärtefrågor
  • Jag brinner för Blekinge och vill arbeta för att vårt län ska vara en förebild i Sverige.
  • Jag har i hela mitt liv kämpat mot rasism och för samarbete mellan människor
  • För mig är arbetet för att värna vår miljö en av de viktigaste framtidsfrågorna.


Tillsammans tar vi ansvar för framtiden
och skapar ett hållbart samhälle där ingen lämnas efter. Framtidens Sverige ska vara jämlikt, utan stora klyftor och med en välfärd i världsklass som alla kan ta del av, oavsett var de bor. Framtidens Sverige blir bättre och bättre för varje år och är hållbart, både ekologiskt och socialt.

För mig är migration en naturlig del av vår historia och vår framtid. Jag kämpar för en human flyktingpolitik och för att de mänskliga rättigheterna ska skyddas.

Jag tror att det lilla och det stora hänger ihop. För att Blekinge ska utvecklas och bli en ännu bättre plats att leva på behövs socialdemokratisk politik i kommunerna, i Blekinge och i riksdagen i Stockholm.

Läs gärna mina fem förslag för ett bättre Sverige. Om du har fler idéer på hur vårt land och vår värld ska bli ännu bättre blir jag jätteglad om du skriver till mig på Facebook!
Besök Magnus sida på Facebook

Fem punkter för ett bättre Sverige
  1. Arbetet för ett mer jämlikt Sverige behöver fortsätta. I vårt samhälle ska ingen lämnas efter. Vi vet även att samhällen med små klyftor mellan människor är de mest framgångsrika.
  2. Jag har en grundmurad tro på att nya impulser, nya upptäckter och människors olikheter gör oss starkare, inte svagare. Jag kommer aldrig acceptera att människor delas upp i vi och dem.
  3. Östersjön är en fantastisk resurs, men vårt hav hotas av bland annat övergödning och miljögifter. För att rädda vårt hav vill jag driva på för fler lokala miljöinitiativ och mer internationellt samarbete.
  4. Det är länge sedan vår demokrati var lika hotad som den är idag. Rasism och ”fake news” skadar vårt samhälle. Tillsammans måste vi rakryggat stå upp emot detta och försvara våra demokratiska värderingar.
  5. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Om jag blir vald till riksdagen kommer jag att arbeta hårt för viktiga satsningar på klimatsmart energi och en hållbar samhällsutveckling.
facebook Twitter Email