Alla förtroendevalda medlemmar inbjuds till utbildning 18/2 och 4/3

”Att vara lokalpolitiker” – utbildning för förtroendevalda i Karlskrona Arbetarekommun.

Vi bjuder in alla medlemmar med förtroendeuppdrag till en utbildning med två stycken träffar där vi går igenom vad det innebär att vara förtroendevald för Socialdemokraterna i Karlskrona.

Plats: Skeppet Folkets Hus Karlskrona

Första träffen: 2019-02-18 klockan  18:00-21:00

Vad förväntas av en lokalpolitiker?

Föredragshållare: Sandra?

Så fungerar kommunen.

Föredragshållare: Rikard Jönsson

Relationer mellan politiker, tjänstemän och personal.

Föredragshållare: Peter Johansson

Planera arbetet i nämndsgruppen.

Föredragshållare: Peter Johansson

Andra träffen: 2019-03-04 klockan 18:00-21:00

Mediearbetet

Föredragshållare: Emma Söderbom

Sociala medier

Föredragshållare: Emma Söderbom

Att utvecklas och behålla engagemanget och lusten

Föredragshållare: Lars Brissmalm

Skicka din anmälan till karlskrona@socialdemokraterna.se

 

facebook Twitter Email