Internationell utbildning ger fler möjligheter

Karlskrona är en kommun med många internationella kontakter. Vi är en hamnstad, vi har en internationellt framgångsrik högskola och företag i kommunen exporterar varor och tjänster över hela världen. Detta leder också till ett stort behov av kompetens och spetsarbetskraft från hela världen. Företag som Ericsson och högskolan BTH rekryterar personal på en internationell arena…

Läs mer

Fortsatt uppåt – Karlskrona klättrar i SKR:s företagsbarometer

Karlskrona kommun hamnar på plats 27 av 181 deltagande kommuner i SKR:s*undersökning Insikt 2020. I en jämförelse med kommuner i Sverige med fler än 40 000 invånare placerar sig Karlskrona kommun på en sjätte plats av 60 kommuner. I alla de områden som undersökningen mäter får kommunen grönt ljus. Ett bra företagsklimat i Karlskrona och…

Läs mer

Ytterligare satsningar på lovaktiviteter

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga, vilket är allvarligt eftersom det är grundläggande faktorer för välmående och personlig utveckling. Barn och unga som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation riskerar att drabbas särskilt hårt. De extra resurser som regeringen nu ger kommunerna…

Läs mer

Stor satsning på sommarjobb till ungdomar

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet. Det var det glädjande beskedet från finansminister Magdalena Andersson när vårändringsbudgeten presenterades tidigare…

Läs mer

Välkommen satsning på lovskola?

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet presenterades igår av finansminister Magdalena Andersson. En viktig del i årets vårändringsbudget var…

Läs mer

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och för att bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet har idag förstärkts ytterligare med den vårändringsbudget finansminister Magdalena Andersson presenterade…

Läs mer

Nej till (O)hälsosamma scheman

Ett socialdemokratiskt viktigt beslut för medarbetarna inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. För mig är arbetet att skapa en bättre arbetsmiljö tillsammans med alla medarbetare det som driver mitt politiska arbete. Nu fortsätter vi jobbet att utveckla en bra äldreomsorg. Det är tillsammans och med verksamhetens bästa för ögonen vi skapar en riktigt bra och rättvis…

Läs mer

Karlskrona bäst på bredbandsutbyggnad på landsbygden

Det ska gå att bo var man vill i vår kommun och kunna räkna med grundläggande kommunal service. För oss Socialdemokrater är bredband i hela vår kommun en sådan grundläggande service. Går du i skolan och bor på landet ska du ha samma möjlighet att koppla upp dig för att göra skolarbete som dina kompisar…

Läs mer

Vallöften är till för att hållas!

”Politik är att vilja” – Olof Palmes bevingade ord kan verkligen sammanfatta den resa frågan om ett Kunskapscenter i Jämjö vandrat. Vi kan se tillbaka på många år av diskussioner och åsikter om att bygga ut och om Jändelskolan till ett modernt kunskapscentrum och samtidigt flytta Kyrkskolan till nya ändamålsenliga lokaler. Genom ett samlat kunskapscenter…

Läs mer

S-föreningen Avanti bjuder in till två öppna möten

Bäste medlem! En av våra fantastiska S-föreningar, Avanti S-förening, bjuder in till två öppna medlemsmöten. Alla medlemmar är varmt välkomna! Det första är med Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmös kommunstyrelseordförande, som ska prata på temat ”Att Bygga En Jämlik Stad”. Datum/tid: 17 mars kl 19.00. Klicka här för att se inbjudan  Det andra anordnar S-föreningen Avanti…

Läs mer
facebook Twitter Email