Karlskrona Kristna Socialdemokrater

Ordförande: Walla Carlsson Kassör: Katarina Möller Sekreterare: Katarina Möller Ledamot: Billy Peltonen Kontakta oss gärna via mail walla.1950@gmail.com eller mobil ‭073-354 02 89‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-03) Om du vill läsa mer om Socialdemokrater för tro och solidaritet, kan du klicka på den här länken: Socialdemokrater för tro och solidaritet

Läs mer

IF Metall Östra Blekinge

Ordförande: Marcus Degerskär Ledamöter: Bo Svensson, Stefan Andersson, Oscar Dyberg och Pia Eklund Ersättare: Mats Fagerlund, Susanne Öhrn, Conny Ärleskog och Bo Andersson Kontakta oss gärna via mail marcus.degerskar@gmail.com eller mobil ‭070-899 64 27‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-02)

Läs mer

HBT(S) Blekinge

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Hässlegården/Torskors S-förening

Ordförande: Bo Blomqvist Vice ordförande:Lotta Törnström Kassör: Rikard Jönsson Sekreterare: Jan Elmqvist Ledamöter: John-Erik Danerklint, Patrik Hansson och Sattar Zad Revisor: Magnus Johansson Kontakta oss gärna via mail Bo.Blomqvist@karlskrona.se eller mobil 070-885 06 85 om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2021-04-06)

Läs mer

Handels S-förening

Ordförande: Roland Andreasson Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Fridlevstad-Tving S-förening

Ordförande: Anders Björkander Kassör: Ewy Svensson Sekreterare: Inga-Lena Åbom Ledamöter: Anita Ivarsson, Kerstin Jonasson, Åke Håkansson och Morgan Mattsson Ersättare: Eva Strömqvist, Anna Strömqvist Vollan och Anne Ulfhuvud Revisor: Lennart Lindkvist och Majli Karlsson Revisorsersättare: Anita Håkansson Fanbärare: Åke Håkansson Valberedning: Anita Håkansson (sammankallande) och Lennart Lindqvist Kontakta oss gärna via mail anders.bjorkander@hotmail.com eller mobil…

Läs mer

Byggfackens S-förening

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Avanti

Varmt välkommen till den socialdemokratiska föreningen Avanti i Karlskrona. Besök jättegärna vår Facebooksida för att följa oss och hänga med på våra aktiviteter som vi just nu har på gång: https://www.facebook.com/avanti.sossar Här hittar du info om vår styrelse som valdes i februari 2021. Ordförande: Magnus Manhammar Kassör: Madeleine Karlsson Studieledare: Therese Werkström och Selma Björk…

Läs mer

Aspö S-förening

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Nättraby S-förening

Ordförande: Helene Gustafsson Vice ordförande: Björn Fries Kassör: Lars Hildingsson Sekreterare: Ingalill Niklasson Ledamöter: Kenneth Nyström och Kerstin Ekberg-Söderbom Ersättare: Louise Svensson och Rex Berisha Revisorer: Ibert Lilja och Per-Åke Roysson Kontakta oss gärna via mail helene.gustafsson@telia.com eller mobil ‭070-959 03 80‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2021-04-06)

Läs mer
facebook Twitter Email