Rödeby kvinnoklubb

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Varvets S-förening

Ordförande: Patrik Andersson Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail pu99pan@hotmail.com eller mobil ‭070-344 84 83‬ om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Trossö S-förening

Ordförande: Roland Andreasson Vice ordförande: Billy Peltonen Kassör: Birgitta Möller Sekreterare: Per Löfvander Ledamöter: Per-Anders Nygård, Ulf Härstedt och Sven Siwe Ersättare: Rikard Jönsson och Ivar Wenster Revisorer: Nils-Olof Melander och Torsten Wiktorsson Revisorssuppleanter: Claes-Urban Persson och Jimmy Petersson Studieorganisatör: Sven Siwe Valberedning: Jörgen Estgren, Per-Anders Nygård och Jimmy Petersson Kontakta oss gärna via mail r.a.29985@telia.com eller mobil…

Läs mer

SSU

Ordförande: Linus Malmgren Kassör: Muhamed Kadhim Abed Alyasiri Ledamöter: Salma Lahmer, Nadja Braiteh och Eles Karahalilovic Revisorer: Lars Brissmalm och Tilde Karlsson Kontakta oss gärna via mail linus.malmgren@hotmail.com eller mobil ‭070-820 22 26‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-01)

Läs mer

S-kvinnor

Ordförande: Lisbeth Bengtsson Vice ordförande: Jeanette Håkansson Kassör: Birgitta Möller Sekreterare: Camilla Persson Ledamöter: Sandra Bizzozero, Katarina Möller, Eva-Lotta Altvall, Annica blomstrand och en vakant Kontakta oss gärna via mail lisbethbengtsson66@gmail.com eller mobil ‭070-533 31 15‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-13) Vill du läsa mer om S-kvinnor, kan du gå…

Läs mer

Rödeby S-förening

Ordförande: Bo Andersson Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Mellanstadens S-förening

Ordförande: Ann-Charlotte Svensson Vice ordförande: Kaj Jansson Kassör: Georg Nydahl Sekreterare: Jarl Svensson Ledamöter: Bo Jönsson Ersättare: Morgan Mattsson, Hind Abdul Wahab, Morgan Pettersson (Studieledare), Morgan Mattsson , Eva Henningsson  och Bassem Khalid Kontakta oss gärna via mail ann_charlotte.svensson@comhem.se eller mobil ‭070-994 31 81‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-01)

Läs mer

Lyckeby S-förening

Ordförande: Peter Johansson Vice ordförande: Christer Sandström Kassör: Oscar Dyberg Ledamöter: Ann-Christin Denebo och Susanne Johansson Ersättare: Jan-Anders Lindfors,  Ann-Marie Kimenius och Åse Andersson Kontakta oss gärna via mail peter.johansson@blb.k.se eller mobil ‭0733-61 57 41‬ om du har frågor eller vill bli medlem. (Uppdaterad 2018-06-01)

Läs mer

Kommunals S-förening

Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

Läs mer

Karlskrona Östra

Ordförande: Selma Björk Matthiasdottir Vice ordförande: Mats Ekberg Kassör: Mats Nilsson Sekreterare: Lesley Appelgren Ledamöter: Daniel Daleke, Ronny Svedklint och Patrik Andersson Ersättare: Dan Persson, Karin Daleke, John Veneke,Annica Blomstrand, Michael Holmberg, Karin Blomé och Marcus Gadd Revisorer: Birger Wernersson Revisorssuppleanter: Vakant Kontakta oss gärna via mail selma.matthiasdottir@karlskrona.se eller mobil ‭070-234 71 77‬ om du…

Läs mer
facebook Twitter Email