Torsten Wiktorson

Torsten Wiktorson

Ålder

74

Yrke

Pensionär

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#29:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag tror på en stark demokrati.

Det är viktigt för mig att vi har en stark socialdemokrati för att stoppa de extremistiska politiska och religiösa krafterna som hotar vår demokrati. En stark socialdemokrati behövs för få stopp på den ökande inkomstskillnaden där de rika bara blivit rikare och de fattiga fattigare. Vi behöver ett nytt samhällskontrakt som stärker tilliten till samhället. Receptet är utbildning, utbildning och åter utbildning.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email