Morgan Mattsson

Morgan Mattsson

Ålder

76

Yrke

Tekniker

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#20:e plats på västra listan

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#19:e plats på regionlistan

Jag är uppvuxen med personer i min omgivning som är socialdemokrater. Vi socialdemokrater har har en annan vädergrund än de flesta andra partier. Det är socialdemokraterna som har byggt upp den välfärd som vi för närvarande har i dag och som vi skall vara rädda om samt alltid vara beredda att försvara.

Att målsättningen är att jobba för en utveckling mot mer moderna hjälpmedel inom vård och omsorg i samverkan med andra aktörer, samt att alla i Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag arbetar mot samma mål och förbättra kommunikationen mellan de olika förvaltningarna hur långt arbetet har fortskridet och hur man går vidare i detta arbete.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email