Madeleine Karlsson

Madeleine Karlsson

Ålder

48

Yrke

Statstjänsteman

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#28:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat för jag tror på ett inkluderande samhälle där vi tillsammans bidrar till ett starkare och tryggare Sverige.

Det är viktigt för mig att anställa fler med specialutbildning som ska ingå i den dagliga verksamheten till skola och barnomsorg för att tillgodose barn med speciella behov. Mindre barngrupper och klasser. Inga undermåliga lokaler. När det gäller sjukvård så vill jag minimera inhyrd personal så det kan anställas fler istället. Mer resurser till psykiatrin. Våra pensionärer är viktiga. Ingen ska behöva bli fattigpensionär, höj pensionerna för de som ligger på lägsta nivå. Gratis sjukvård, medicin och tandvård för alla pensionärer med inkomst under 25000 kr/ månad. Brottsförebyggande arbete är prioriterat. Se över den straffskalan som finns idag. Säkrare arbetsmiljö för blåljuspersonal. Sist men inte minst brinner jag för att nyanlända ska integreras snabbt för att komma in i det svenska samhället för att kunna bidra till Sverige på ett bra sätt.

facebook Twitter Email