Linda Ekström Sandstedt

Linda Ekström Sandstedt

Ålder

46

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#10:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag är övertygad om att ett jämlikt och rättvist samhälle ställer krav på att vi alla hjälps åt och på olika sätt bidrar till vår gemensamma välfärd. Detta är inte minst viktigt ur ett barnrättsperspektiv.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. För mig är arbetet med att försöka bryta den utvecklingen en prioriterad fråga. Jag tror att vi måste säkerställa att samarbetet och samordningen mellan olika instanser och samhällsfunktioner blir bättre.

facebook Twitter Email