Laila Karlsson

Laila Karlsson

Ålder

57

Yrke

Hotellanställd

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#9:e plats på västra listan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på solidaritet och för att det är solidaritet som bygger ett land.

För mig är det viktigt att vi har servicepunkter i tätorterna. Det är en förutsättning för ett tryggt och levande samhälle. Staden, landet och skärgården =  Karlskrona

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email