John-Erik Danerklint

John-Erik Danerklint

Ålder

73

Yrke

Egen företagare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#25:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på ett starkt socialt samhälle som  tar tillvara på alla medborgares rättigheter ur ett demokratiskt  samhällsperspektiv.

Viktigt för mig är att hela Karlskrona kommunen skall leva, vilket sker genom att vi verkar för en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling av vårt samhälle.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email