Jan Elmqvist

Jan Elmqvist

Ålder

69

Yrke

Pensionär

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#18:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag anser att alla ska ha rätt till samma möjligheter oavsett ursprung, boende och skola. Jag tror på ett jämställt samhälle, arbetsliv och en rättvis fördelning av våra ekonomiska resurser.

Jag anser att vår miljö är en viktig fråga för kommunens framtid, vi måste ta till vara vår närmiljö, stränder och hav. Vi kan inte överlåta problemen med vårt resursslöseri till kommande generationer utan måste ta vårt ansvar.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email