Ivar Wenster

Ivar Wenster

Ålder

61

Yrke

Småföretagare

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#7:e plats på regionlistan

Ett samhälle som bygger på rättvisa och jämlikhet är ett starkt samhälle. Vi behöver ett tolerant och öppet samhälle där alla får lika möjligheter att leva och utvecklas. Alla ska ha tillgång till bra skola och god sjukvård. Därför är jag socialdemokrat.

Jag vill arbeta för ett attraktivt Blekinge som tar ansvar för såväl människor som miljö. Blekinge behöver utvecklas till en kreativ region som både värnar om Östersjöns miljö och våra lärmiljöer. Vi måste skapa förutsättningar för ett Blekinge som ligger på framkant när det gäller hållbarhet och attraktivitet.

facebook Twitter Email