Ingrid Augustinsson Svennergren

Ingrid Augustinsson Svennergren

Ålder

69

Yrke

Pensionär

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#27:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat därför att jag tycker att alla ska ha samma möjlighet att utvecklas oavsett samhällsklass. Samhällets maktstrukturer påverkar fortfarande människors möjligheter att göra sina livsval. Jag tror att genom politiska beslut kan fler möjligheter skapas.

Viktigt för mig är ”Ett Hållbart Karlskrona” – en kommun för alla innebär för mig att vi måste synliggöra de hinder som finns idag och arbeta långsiktigt och outtröttligt med de åtgärder som vi tror på. För att göra vår kommun trygg för alla. För att bryta segregationen inom bostadsmarknaden. För att fortsätta arbeta för att alla människor ska ha möjlighet till eget arbete och egen försörjning.

facebook Twitter Email