Fridlevstad-Tving S-förening

Fridlevstad-Tving S-förening

Ordförande: Anders Björkander

Kassör: Ewy Svensson

Sekreterare: Inga-Lena Åbom

Ledamöter: Anita Ivarsson, Kerstin Jonasson, Åke Håkansson och Morgan Mattsson

Ersättare: Eva Strömqvist, Anna Strömqvist Vollan och Anne Ulfhuvud

Revisor: Lennart Lindkvist och Majli Karlsson

Revisorsersättare: Anita Håkansson

Fanbärare: Åke Håkansson

Valberedning: Anita Håkansson (sammankallande) och Lennart Lindqvist

Kontakta oss gärna via mail anders.bjorkander@hotmail.com eller mobil ‭073-157 26 33 om du har frågor eller vill bli medlem.

(Uppdaterad 2021-09-09)

facebook Twitter Email