Egzonita Maxhuni

Egzonita Maxhuni

Ålder

27

Yrke

Ombudsman

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#20:e plats på östra listan

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#12:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på ett samhälle där alla är lika mycket värda, ingen ska lämnas utanför, alla ska få plats utifrån sin egen förmåga. Jag tror på internationell solidaritet – en människa är lika mycket värd oavsett bakgrund. Genom socialdemokratin kan vi skapa ett samhälle som för människor samman.

Jämställdhet och jämlikhet är något som ligger mig varmt om hjärtat. Det är frågor som berör och engagerar. Socialdemokraterna är partiet som sätter dessa frågor högt på agendan och genom vårt strategiska arbete skapar vi lika förutsättningar för alla oavsett ursprung, kön eller bakgrund.

facebook Twitter Email