Daniel Deleuran

Daniel Deleuran

Ålder

33

Yrke

Boendeassistent

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#11:e plats på regionlistan

Socialdemokraterna är det parti som tar ansvar för Sverige och samtidigt arbetar för en samhälle byggt på jämställdhet och solidaritet. Därför är jag socialdemokrat.

Det är viktigt för mig att vi fortsätter det facklig-politisk samverkan är grunden för vårt samhällsbygge.Det är genom facklig-politisk samverkan som vi får synpunkter från de anställda och medborgarna som hjälper oss att bygga ett starkt samhälle och bli en bättre arbetsgivare.

facebook Twitter Email