Cecilia Neuendorff

Cecilia Neuendorff

Ålder

44

Yrke

Undersköterska

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#19:e plats på västra listan

Jag är socialdemokrat för jag tror på människors lika värde. Jag tror på ett samhälle där vi hjälper varandra. Jag vill sträva efter ett starkare samhälle där plånbokens storlek inte ska vara prioritet för den vård eller hjälp du behöver.

Viktigt för mig är att stora förändringar som görs i kommunal verksamhet skall göras i samråd med personalen. För mig är det en självklarhet att alla större förändringar alltid ska förankras med personalen. De är specialister inom sitt område och har ofta bra lösningar. Det är viktigt att inte tappa den kunskap som finns bland all personal.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email