Bo Blomqvist

Bo Blomqvist

Ålder

69

Yrke

Skolkurator

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#29:e plats på östra listan

Socialdemokratins grundläggande värderingar med jämlikhet och solidaritet är avgörande för att samhället ska garantera utveckling och trygghet för alla.Socialdemokraterna är ett parti för alla och inte enbart för några få utvalda grupper. Därför är jag socialdemokrat.

För mig är välfärd viktigt. Jag har valt välfärd genom hela livet som det viktigaste området. Från det man föds tills dess man dör ska man vara garanterad trygghet oavsett vad som kan hända!

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email