Annah Pripp

Annah Pripp

Ålder

26

Yrke

Studerande

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#11:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat för att jag tror att alla människor blir vinnare när hela samhällets kapacitet tas tillvara. Jag tror på solidaritet och på gemensamt ansvar och är emot klassklyftor och förtryck. Samhället får inte främst vara förbehållet ett visst skikt av människor. Det måste vara hela folkets egendom.

För mig är det viktigt att alla barn har rätt att nå de kunskapsmål som finns i skolan och de strävansmål som finns i förskolan. Därför måste vi arbeta för att minska barngrupperna i förskolan så att alla barn får rätt till en vardag som fungerar och är trivsam och för att alla pedagoger skall få rätt till en trivsam arbetsmiljö. Framtiden börjar i förskolan. Här väcks barnens lust att lära för hela livet. För mig är det en självklarhet att barnen ska få längta till förskolan där de blir sedda och hörda samt får möjlighet att lära sig. Det är också en självklarhet att pedagogerna skall kunna gå till arbetet varje dag med stolthet och glädje.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email