Anna Strömqvist Vollan

Anna Strömqvist Vollan

Ålder

45

Yrke

Civilekonom

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#11:e plats på västra listan

Därför att Socialdemokraterna är ett parti som står för allas lika värde med utgångspunkten att alla ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Socialdemokraterna satsar på viktiga och grundläggande välfärdsfrågor såsom skola, omsorg och sjukvård. Genom politiken vill jag vara med och bidra till ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.

Skolan Förskolan och skolan ska vara främjande och lärorik med en stimulerande och trygg miljö för barn såväl som för personal. I skolan läggs grunden för resten av livet. Karlskrona ska ha en jämlik kunskapsskola där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Jag vill att alla ska kunna känna sig trygga med att skolan är bra oavsett vem de är eller var i kommunen de bor.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email