Ann-Marie Kimenius

Ann-Marie Kimenius

Ålder

64

Yrke

Beteendevetare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#14:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat eftersom socialdemokratin står för allas lika värde, vilket exempelvis ger möjlighet att välja vilken utbildning man vill samt att få vård & omsorg när man behöver. Demokratin är viktig för mig. Till exempel att vi har allmänna och fria val.

Jobb & Tillväxt är viktigt för mig och Karlskrona, framförallt att öka arbetstillfällena här. Likaså att främja en bredare arbetsmarknad som passar människor utifrån skilda yrkesbakgrunder. Viktigt att skapa ett attraktivt Karlskrona när fler flyttar hit.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email