Ann-Mari Sternulf

Ann-Mari Sternulf

Ålder

75

Yrke

Fd avdelningschef

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#19:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat därför att vi satsar på det rättvisa och jämställda samhället där alla inkluderas oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning eller ålder. Jag är socialdemokrat därför att vi alla bidrar till välfärden utifrån vars och ens förmåga. Jag är socialdemokrat därför att vi jobbar för vår miljö, såväl dagens som framtidens.

Det är viktigt för mig med en värdig seniorpolitik, dvs livskvalité för de äldre utifrån vars och ens situation, behov och intressen. Gratis kollektivtrafik som möjliggör besök hos vänner och deltagande i roliga och intressanta aktiviteter. Skapa ännu fler mötesplatser där man kan umgås, lära sig nytt och kunna delta i fysiska aktiviteter utifrån olika behov. Skapa fler boenden anpassade för äldre med olika behov och med möjlighet till gemensam samvaro.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email