”Att vara lokalpolitiker” – utbildning för förtroendevalda i Karlskrona Arbetarekommun – Del 2

04 mars
Folkets hus

Mediearbetet

Föredragshållare: Kommunikatör Emma Söderbom

Sociala medier

Föredragshållare: Kommunikatör Emma Söderbom

Att utvecklas och behålla engagemanget och lusten

Föredragshållare: Politiske sekreteraren Lars Brissmalm

facebook Twitter Email