Stor satsning på sommarjobb till ungdomar

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet. Det var det glädjande beskedet från finansminister Magdalena Andersson när vårändringsbudgeten presenterades tidigare i veckan.

I vårändringsbudgeten fanns ytterligare medel avsatta för att skapa sommarjobb till ungdomar. För Karlskrona del är detta 2,5 miljoner som under året getts av regeringen för denna satsning. Arbetsmarknadsnämnden tog redan inför förra årets sommar beslut om en kraftig satsning på sommarjobb för kommunens ungdomar. När många kommunala verksamheter fick problem att erbjuda sommarjobb till unga på grund av pandemin erbjöds kommunens föreningar och företag möjlighet att få del av sommarjobbssatsningen. Något som måste beskrivas som en succé. I år fortsätter denna satsning och med extra pengar från regeringen hoppas vi kunna erbjuda än fler ungdomar chansen till arbete under sommarlovet.

Detta är politik på riktigt. Nu går vi mot ljusare och bättre tider. Följ med på resan – http://www.socialdemokraternakarlskrona.se

facebook Twitter Email