Socialdemokraterna vill göra Karlskrona till landets mest hållbara kommun

Idag lanserar Socialdemokraterna i Karlskrona sina förslag inom miljö, klimat och ekologisk hållbarhet. Samtidigt presenteras visionen om att göra Karlskrona till Sveriges mest hållbara kommun.

”För oss socialdemokrater är solidaritet människor emellan något som är djupt rotat. Men solidaritet också med kommande generationer måste vara en lika stor självklarhet”, säger Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S) Karlskrona.

”Klimatet och miljön är en ödesfråga, inte minst för oss som skärgårdskommun. Arbetet med dessa frågor behöver gå som en röd tråd genom all kommunal verksamhet”, säger Susanne Hilla Johansson, 1:e vice ordförande (S) i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Karlskrona.

Socialdemokraterna går till val på 87 punkter för framtidens Karlskrona. Bland satsningarna inom miljö- och klimatområdet finns bland annat:

  • Det ska finnas odlingsytor i anslutning till kommunala verksamheter och offentliga platser, exempelvis förskolor och äldreboenden.
  • Det ska anläggas fler solceller i kommunen.
  • Andelen ekologiska varor i kommunala verksamheter ska öka.
  • Möjligheten till återvinning utökas, vi vill att det ska finnas fler återvinningsstationer.
  • Vi vill öka och utveckla användandet av takytor. Exempel på ökat användande är odlingsytor, solcellsanläggningar eller bygga lägenheter.
  • När kommunen anlägger parkeringsplatser ska laddningsstationer till elbilar ingå i planen och i möjligaste mån byggas.
  • Göra kollektivtrafiken i Karlskrona kommun gratis för pensionärer, 65 år och äldre, under lågtrafik.
  • Vi vill satsa på Naturturismen.
  • Vi ska aktivt arbeta för bättre bussförbindelser i hela kommunen.

”Vi ser dessa förslag som viktiga steg på vägen mot ett hållbart Karlskrona. Frågan om människans påverkan på miljö och klimat är vår tids viktigaste framtidsfråga. Våra satsningar för att värna miljön och klimatet handlar om att ta ansvar för vårt arv till kommande generationer”, fortsätter Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

”För oss socialdemokrater är en god och bra miljöpolitik med högt ställda mål en förutsättning för utvecklingen i vår kommun. Såväl invånare, miljö och företag tjänar på en offensiv miljö- och klimatpolitik. Vi vill göra Karlskrona till Sveriges mest hållbara kommun”, avslutar Sandra Bizzozero.

facebook Twitter Email