S tar krafttag mot våld i hemmet – vill införa huskurage i alla kommunala fastigheter

Idag lanserar Socialdemokraterna i Karlskrona sitt förslag att under nästa mandatperiod införa modellen Huskurage i samtliga av kommunens fastigheter. Socialdemokraterna föreslår också att arbetet mot våld i nära relationer ska vara ett uppdrag som kommunens samtliga förvaltningar och bolag aktivt ska arbeta med, utifrån sina förutsättningar.

 

”Frågan om kvinnovåld och arbetet mot våld i nära relationer är en fråga som berör oss alla. Vi socialdemokrater vill att arbetet mot våld i nära relationer görs av så många som möjligt i vår kommun. Politiker ska ge förutsättningar för att den kompetens som finns i vår organisation används så bra som möjligt”, säger Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S) Karlskrona.

 

”Jag är socialdemokrat för att jag tror på människors lika värde och rätten att leva i frihet. Människor som får utstå eller uppleva våld är inte fria. Att arbeta mot alla typer av våld, i nära relationer och samhället i stort är en av socialdemokraternas viktigaste uppgift. Att införa modellen ”Huskurage” är ett steg på vägen”, menar Elina Gustafsson, vice ordförande socialdemokraterna i Karlskrona .

 

”Socialdemokraterna i Karlskrona kommer att arbeta för att hela kommunens organisation ska arbeta aktivt med frågor om kvinnofrid och våld i nära relationer”, fortsätter Lisbeth Bengtsson, ordförande S-kvinnor, Karlskrona.

 

”Vi tror att detta förslag är ett litet steg mot att öka tryggheten för alla invånare i Karlskrona. Vi socialdemokrater kommer fortsätta att lägga förslag för att bekämpa våld i nära relationer”, avslutar Lars Brissmalm, kampanjansvarig för socialdemokraterna i Karlskrona.

 

Huskurage är en ideell förening som arbetat fram en modell där flera intressenter, som bostadsbolag, kommuner, föreningar och privatpersoner, tillsammans agerar för att, upptäcka, motverka och förebygga våld i nära relationer. Redan idag arbetar flera kommuner, föreningar och bostadsbolag i Blekinge efter denna modell. (S) vill att även Karlskrona kommun och Karlskronahem ska arbeta efter modellen ”huskurage”.  Besök gärna www.huskurage.se

facebook Twitter Email